ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Свим ђацима желимо срећан и успешан почетак нове школске 2022/23. године. Обавештавамо Вас о важним информацијама везаним за почетак нове школске године: НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПОЧИЊЕ 1. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА. УЧЕНИЦИ ЋЕ ПРАТИТИ НАСТАВУ ПО МОДЕЛУ I НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ, А ЧАСОВИ ТРАЈУ `45 МИНУТА 1. Пријем…

Опширније

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https%3A%2F%2Fzelenaucionica.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FPravilnik-o-kalendaru-obrazovno-vaspitnog-radaosnovnih-skola-za-2021_2022.pdf&hl=en_US&fbclid=IwAR11a4yl0TU2P82CMotSqDN4fNQt8g7wKCZdW4aUq8Q_crUmXZJfglQ2Ps8

Опширније