Педагошко – психолошка служба

Кићановић Дејана

– психолог школе

Поповић Милан

– педагог школе