Администрација

Ерић Босиљка

– секретар школе

Вукосављевић Светлана

– библиотекар

Петровић Јелена

– рачуновођа