Мисија

Негујемо стваралаштво и праве људске вредности. Награђујемо ученике који постижу запажене резултате у раду. Трудимо се да усмеримо ученике на развој хуманости, солидарности и другарства. Трудимо се да наставу не базирамо само на теорији већ да стечена знања буду примењивана у пракси, а тиме развијамо марљивост, истрајност и систематичност у раду.

Визија

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.

Мото школе

Сваки ученик не мора бити одличан ђак, али може постати одличан човек!