Мисија


Негујемо стваралаштво и праве људске вредности. Награђујемо ученике који постижу запажене резултате у раду. Трудимо се да усмеримо ученике на развој хуманости, солидарности и другарства. Трудимо се да наставу не базирамо само на теорији већ да стечена знања буду примењивана у пракси, а тиме развијамо марљивост, истрајност и систематичност у раду.