Одлуком Наставничког већа на седници која је одржана 14.4.2020. године у време ванредне ситуације путем вибер групе и мејлова чланова, донета је одлука о избору уџбеника за 3. и 7. разред за школску 2020/21. годину.

Уџбеници су изабрани из одобреног каталога уџбеника објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 27/18. КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године).

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА за други и шести разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19.

На основу члана 19. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), КАТАЛОГ уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања ВАСПИТАЊА (уџбеници ће се користити од школске 2019/2020. године.

Списак уџбеника за све разреде који ће се користити у школској 2020/2021. години можете видети овде.