Свечано отварање нове школске зграде 25. 11. 2015.