Тим за праћење и координисање примене превентивних мера при отпочињању рада школа који чине представници Института за јавно здравље Србије, Министарства здравља u Министарства просвете, науке и технолошког развоја је припремио критеријуме за поступање у случају појаве COVID-19 у школама. Од прве недеље школске године 2020/21. се на дневном нивоу прати појава болести код ученика, сачињавају дневни извештаји и периодичне анализе у којима се сагледава епидемиолошка ситуације и на основу којих се процењује ефективност препоручених и предузетих мера.

Показатељи из двомесечног праћења кретања болести код ученика у школама, као и подаци из доступне литературе, указују на то да школе нису значајно место трансмисије вируса SARS-CoV-2 уколико се поштују препоручене мере заштите. Епидемиолошка испитивања су указала да су се ученици углавном инфицирали у породичним и другим контактима, а само изузетно у школи, и то у ситуацијама битног непоштовања превентивних мера.