Критеријуми за поступање у случају појаве COVID19 у школама

Блиски контакт укључује било коју од доле наведених изложености код особе која је била у контакту са случајем COVID-19 у периоду 48 часова пре појаве симптома до 14 дана након појаве симптома код тог случаја COVID-19:

  • Директан физички контакт с оболелим од COVID-19 (нпр. руковање, љубљење, мажење),
  • Незаштићен директан контакт с инфективним излучевинама оболелог од COVID-19 (додиривање коришћених марамица голом руком или нпр. ако се болесник искашље у особу),
  • Контакт лицем у лице с COVID-19 болесником на удаљености мањој од два метра у трајању дужем од 15 минута,
  • Боравак у затвореном простору (нпр. учионица, соба за састанке, чекаоница у здравственој установи итд.) с COVID-19 болесником у трајању дужем од 15 минута,
  • Здравствени радник или друга особа која пружа непосредну негу оболелом од COVID-19 или лабораторијско особље које рукује с узорцима оболелог без коришћења препоручене личне заштитне опреме (ЛЗО) или ако је дошло до пропуста у кориштењу ЛЗО,
  • Контакт у авиону или другом превозном средству с болесником два места испред, иза, или са стране; сапутници или особе које се брину о болеснику током путовања; особље које је послуживало у делу авиона у којем седи болесник (ако тежина клиничке слике или кретање болесника упућује на изложеност већег броја путника, блиским контактима се могу сматрати путници целог одељка или целог авиона).

Опширније