Психолошки услови учења

пише Дејана Кићановић, психолог https://osmrcajevci.edu.rs/wp-content/uploads/2023/03/psiholoski-uslovi-ucenja..doc ПСИХОЛОШКИ УСЛОВИ УСПЕШНОГ УЧЕЊА МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ- неопходан предуслов да би учење било ефикасно. ☺ Кад се говори о мотивацији често се мисли на намеру да се нешто научи. Постојање намере повећава будност и пажњу а и омогућава другачије приступе градиву при чему се врши дубља обрада информација које се…

Опширније