Правилник о заштити података о личности запослених, ученика, родитеља одн. других законских заступника наше школе можете прочитати овде.

Решење о именовању лица за заштиту података о личности можете прочитати овде.