Обавештење за ученике старијих разреда и онлајн настава. 1. Онлајн часови почињу од 08:00 часова у трајању од ’35 минута; 2. Часови на дневном нивоу су по важећем распореду; 3. Разредне старешине обавештавају ученике о начину извођења наставе; 4. Часови допунске наставе – 7. час; 5. Ученици који не могу да приступе онлајн настави, обавештавају разредне старешине. Ученицима ће бити припремљен материјал у папирној форми који ће преузимати у школи у термину од 08:00 до 12:00 часова. Обавезно је присуство ученика на сваком часу. На почетку часа наставник ће евидентирати одсутне ученике, користећи неки од алата у учионици. Евидентирање ученика који нису присуствовали часу ће се као и до сада вршити у дневнику рада.

Ученици су у обавези да свакога дана прате и укључе се у рад на часовима које имају према распореду часова за тај дан. Такође су у обавези да прате све материјале које им наставници постављају у вези са радом и да благовремено реализују дата задужења.

Наставници су у могућности да врше провере знања користећи посебне алате у овкиру апликације. Провере ће бити благовремено најављене.