Школа има преко 60 запослених и 5 издвојених (четвороразредних) одељења поред матичне школе у Мрчајевцима. Издвојена одељења су у местима: Мојсиње, Остра, Катрга, Бечањ и Вујетинци.