У циљу унапређења квалитета образовно – васпитног рада, наша школа је 2020. године учестовала на конкурсу „Заједници заједно“ на којем смо подржани са пројектом „Школа будућности – ДИГИТАЛНА ШКОЛА“. Са реализацијом планираних активности започели смо у децембру 2020. године. Одељења првог разреда матичне школе и издвојена одељења (у Остри, Мојсињу, Катрзи и Вујетинцима) учествовала су у пројекту и имали су задатке да кроз истраживања, ликовне радове и прављење паноа прикажу развој технологије, како су некада изгледали сат, телефон и писмо, а како данас.

Образовање је стуб развоја сваког друштва и почиње од најмлађег узраста. Савремени технички и технолошки услови омогућили су да развој образовног процеса буде уједначенији, са једнаким условима за стицање знања и вештина за сваког појединца. Поред унапређења наставног процеса важно је да школа буде место у којем се сви осећају сигурно. Модерна опрема омогућава да и безбедносни услови у школама буду на високом нивоу.

Компанија НИС је, у складу са захтевима дигитализације као националним приоритетом и савременим тенденцијама у образовању, 2020. године средства опредељена за реализацију пројеката у оквиру свог програма друштвене одговорности „Заједници заједно“ усмерила управо на област образовања – дигитализација наставног процеса и унапређење безбедносно-информационих система у образовним установама.

У циљу унапређења квалитета образовно – васпитног рада, наша школа је  2020. године учестовала на конкурсу „Заједници заједно“ на којем смо подржани са пројектом „Школа будућности – ДИГИТАЛНА ШКОЛА“. Са реализацијом планираних активности започели смо у децембру 2020. године. Одељења првог разреда матичне школе и издвојена одељења (у Остри, Мојсињу, Катрзи и Вујетинцима) учествовала су у пројекту и имали су задатке да кроз истраживања, ликовне радове и прављење паноа прикажу развој технологије, како су некада изгледали сат, телефон и писмо, а како данас.

Ученици старијих разреда су кроз часове Информатике и Технике и технологије реализовали низ активности не теме: 

  • „Рачунарски систем“
  •  „Визуелни програмски језик SCRATCH“
  •  „Правила понашања и безбедност на интернету“
  • „Електронска пошта“
  • „РОБОТИКА“
  •  „Рачунарске мреже“.

Реализацијом пројекта вредног 800,000.00 РСД, школа ће добити још једну учионицу информатике са 10 монитора и 2 рачунара, а ученици првог разреда наставу „Дигитални свет“ обогатиће новим таблетима.

Захваљујемо се компанији НИС на указаном поверењу и на томе што су ученицима наше школе омогућили савременију наставу.