Прослава 8. марта 2015. у издвојеном одељењу у Катрзи