Приредба поводом завршетка школске године – Катрга 2015.