(школска 2017/2018. година)
______________________________

Директор : Јевђенијевић Весна

          Школски одбор:

Администрација:

1.
Ерић Босиљка
секретар школе
2.
Вукосављевић Светлана
библиотекар
3.
Петровић Јелена
рачуновођа
4.
Батавељић Милош
медијатекар

Педагошко-психолошка служба :

1.
Думић Вера
педагог школе
2.
Кићановић Дејана
психолог школе

Наставници:

1.
Симеуновић Снежана
Српски језик
2.
Бован Славица
3.
Обрадовић Вучићевић Весна
4.
Салопек Жана
Енглески језик
5.
Станковић Биљана
6.
Катанић Маја
7
 
8.
Пауновић Момчило
Ликовна култура
9.
Прелић Неда
Музичка култура
10.
Бојовић Стаменка
Аврамовић Нада
Историја
11.
Савић Марија
Географија
  Чворовић Драгољуб
12.
Недељковић Благица
Иванковић Љиљана
Физика
13.
Радић Биљана
Математика
14.
Каличанин Оливера
15.
Петровић Ленка
16.
Лазић Драгана
Биологија
17.
Вујовић Татјана
18.
Радовановић Драгиња
Хемија
19.
Рацковић Јасна
20.
Симеуновић Бошко
Техничко и информ. образовање
21.
Стевановић Јасмина
Информатика и рачунарство
22.
Милићевић Жарко
Физичко васпитање
23.
Зоћевић Радован
24.
Обрадовић Вучићевић Весна
Грађанско васпитање
  Чворовић Драгољуб
25.
Игњић Душан
Италијански језик
26.
Миловановић Оливера
27.
Пешић Александар
Веронаука
28.
Радојевић Предраг

Учитељи:

1
 
Мрчајевци
2.
Лазовић Наташа
3.
Вукосављевић Слађана
4.
Стругар Слађана
5.
Јовановић Светлана
6.
Нишавић Која
7.
Вранић Милена
8.
Матовић Радојка
9.
Издвојено одељење Мојсиње
10.
Мићовић Данка
11.
Радичевић Олга
12.
Величковић Зорица
Издвојено одељење Доња Горевница
13.
 
14.
Матијевић Милева
Издвојено одељење Остра
15.
Срнић Мира
16.
 
17.
Радовановић Весна
Издвојено одељење Катрга
18.
Савић Снежана
19.
 
20.
Јовановић Марина
Издвојено одељење Вујетинци
21.
Сечивановић Наташа
22.
Класановић Светлана
Издвојено одељење Бечањ


- Слајд шоу са сликама запослених