Завршни испит 2018.

1.
Календар уписа 2018.  
- Упутство за Завршни испит 2018.
- Обрасци и прилози

- Пробни тестови са решењима:
Српски |  Математика Комбин.

- Конкурс 2018-19.

2.

Линк ка
Министарству просвете:

http://www.upis.mpn.gov.rs/
1

3.
- Тест српски језик
-Решење теста из српског језика
4.
- Тест математика
-Решење теста из математике
5.
- Комбиновани тест
- Решење комбинованог теста
6.
-Резултати са завршног 2018.
(школа Мрчајевци)
7.
- Просек поена у ОШ - град Чачак
8.
- Расподела ученика по средњим школама
- Листа жеља (незванично)
- Листа жеља (званично)
- Анализа уписа
9.

- Минималан број поена потребан за упис 2018.