Завршни испит 2011.

1.
Календар уписа 2011.

2.

Линк ка
Министарству просвете:

http://www.upis.mp.gov.rs/
1

3.
-Решење теста из српског језика
4.
-Решење теста из математике
5.
-Резултати са завршног 2011.
(школа Мрчајевци)
6.
- Просек поена у ОШ Моравичког округа
7.
- Расподела ученика по средњим школама
- Анализа уписа
8.

- Минималан број поена потребан за упис 2011.