Minimalan broj poena potreban za upis 2009.
(Čačak, Kraljevo, G.Milanovac i Knić)
R.br.  Šifra profila   Škola  Zanimanje Kvota Upisano Minimalno poena
1 MOCA SB 3K06S Ekonomska škola, Čačak TRGOVAC 30 31 35.64
2 MOCA SB 4L01S Ekonomska škola, Čačak EKONOMSKI TEHNIČAR 60 60 69.32 ***
3 MOCA SB 4L02S Ekonomska škola, Čačak FINANSIJSKI TEHNIČAR 30 30 70.18 ***
4 MOCA SB 4L10S Ekonomska škola, Čačak FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED 48 48 69.32 ***
5 MOCA SB 4L11S Ekonomska škola, Čačak BANKARSKI SLUŽBENIK - OGLED 24 24 85.00 ***
6 MOCA SB 4L12S Ekonomska škola, Čačak SLUŽBENIK OSIGURANJA - OGLED 24 24 69.94 ***
7 MOCA GA 4R01S Gimnazija, Čačak DRUŠTVENO JEZIČKI SMER 180 180 63.78 ***
8 MOCA GA 4R04S Gimnazija, Čačak PRIRODNO MATEMATIČKI SMER 120 120 85.06 ***
9 MOCA AA 00011 Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak DRVOREZBAR 7 7 0.00
10 MOCA AA 00012 Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak KLESAR 7 7 0.00
11 MOCA AA 00013 Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak KONZERVATOR KULTURNIH DOBARA 7 7 0.00
12 MOCA SE 3D19S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak AUTOLIMAR 10 10 28.84
13 MOCA SE 3D20S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak AUTOMEHANIČAR 10 10 34.28
14 MOCA SE 3D21S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak BRAVAR 10 5 24.72
15 MOCA SE 3D35S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak MEHANIČAR GASO I PNEUMO ENERGETSKIH POSTROJENjA 15 6 28.76
16 MOCA SE 3D36S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak MEHANIČAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE 15 15 30.24
17 MOCA SE 3D50S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED 20 9
27.08
18 MOCA SE 3I11S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak VOZAČ MOTORNIH VOZILA 60 60 29.92
19 MOCA SE 4D06S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE 30 30 52.58
20 MOCA SE 4D13S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 30 30 52.44
21 MOCA SE 4D55S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU - OGLED 24 24 36.14
22 MOCA SE 4E26S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED 24 24 39.54
23 MOCA SE 4I01S Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 60 60 55.14 ***
24 MOCA SC 4O01S Medicinska škola, Čačak GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA SESTRA 30 30 68.28 ***
25 MOCA SC 4O04S Medicinska škola, Čačak LABORATORIJSKI TEHNIČAR 30 30 70.58 **
26 MOCA SC 4O05S Medicinska škola, Čačak MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR 30 30 75.56 ***
27 MOCA SC 4O09S Medicinska škola, Čačak FARMACEUTSKI TEHNIČAR 30 30 91.00 ***
28 MOCA SC 4O10S Medicinska škola, Čačak FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR 30 30 76.88 ***
29 MOCA SC 4O12S Medicinska škola, Čačak MEDICINSKA SESTRA - VASPITAČ 30 30 77.82 ***
30 MOCA AA 00105 Muzička škola "Dr. Vojislav Vučković", Čačak MUZIČKI IZVOĐAČ 12 12 0.00
31 MOCA AA 00106 Muzička škola "Dr. Vojislav Vučković", Čačak MUZIČKI SARADNIK 10 10 0.00
32 MOCA SF 3A20S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak MESAR 15 2
29.12
33 MOCA SF 3A22S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak PEKAR 15 15
28.08
34 MOCA SF 3A27S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 30 30 29.88
35 MOCA SF 3K07S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak KONOBAR 30 30 28.32
36 MOCA SF 4F12S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak TEHNIČAR GRAFIČKE DORADE 30 30 61.14
37 MOCA SF 4F34S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 30 30 56.26 ***
38 MOCA SF 4K03S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak KULINARSKI TEHNIČAR 30 30 47.56 ***
39 MOCA SF 4K05S Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak TURISTIČKI TEHNIČAR 30 30 65.78 ***
40 MOCA SD 3E14S Tehnička škola, Čačak AUTOELEKTRIČAR 15 15 36.00
41 MOCA SD 3E15S Tehnička škola, Čačak ELEKTROINSTALATER 15 15 28.44
42 MOCA SD 3E16S Tehnička škola, Čačak ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU 15 15 26.40
43 MOCA SD 3E17S Tehnička škola, Čačak ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE 15 15 33.28
44 MOCA SD 3H12S Tehnička škola, Čačak DEKORATER ZIDNIH POVRŠINA 15 2
28.12
45 MOCA SD 3H16S Tehnička škola, Čačak KERAMIČAR - TERACER - PEĆAR 15 13 26.44
46 MOCA SD 3H24S Tehnička škola, Čačak MONTER SUVE GRADNjE - OGLED 20 10
27.08
47 MOCA SD 4E03S Tehnička škola, Čačak ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE 30 30 57.02
48 MOCA SD 4E04S Tehnička škola, Čačak ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE 30 30 51.70
49 MOCA SD 4E08S Tehnička škola, Čačak ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA 30 30 66.56 ***
50 MOCA SD 4E23S Tehnička škola, Čačak ELEKTROTEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA 30 30 45.86 
51 MOCA SD 4H02S Tehnička škola, Čačak GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 30 30 60.32
52 MOCA SD 4H26S Tehnička škola, Čačak ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - OGLED 24 24 59.38 ***
           
1 MOGM SB 3K06S Ekonomsko-trgovačka škola "Knjaz Miloš", Gornji Milanovac TRGOVAC 30 30 29.64
2 MOGM SB 4L01S Ekonomsko-trgovačka škola "Knjaz Miloš", Gornji Milanovac EKONOMSKI TEHNIČAR 30 30 49.70 ***
3 MOGM SB 4L02S Ekonomsko-trgovačka škola "Knjaz Miloš", Gornji Milanovac FINANSIJSKI TEHNIČAR 30 30 56.74 ***
4 MOGM SB 4L10S Ekonomsko-trgovačka škola "Knjaz Miloš", Gornji Milanovac FINANSIJSKI ADMINISTRATOR - OGLED 24 24 78.22 ***
5 MOGM SB 4L13S Ekonomsko-trgovačka škola "Knjaz Miloš", Gornji Milanovac KOMERCIJALISTA - OGLED 24 24 67.36 ***
6 MOGM GA 4R01E Gimnazija "Takovski ustanak", Gornji Milanovac DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - ENGLESKI 30 21 80.70
7 MOGM GA 4R01S Gimnazija "Takovski ustanak", Gornji Milanovac DRUŠTVENO JEZIČKI SMER 30 20 52.16
8 MOGM GA 4R03S Gimnazija "Takovski ustanak", Gornji Milanovac OPŠTI TIP 90 64 35.14
9 MOGM SC 3A27S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac PROIZVOĐAČ PREHRAMBENIH PROIZVODA 30 7 26.40
10 MOGM SC 3D20S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac AUTOMEHANIČAR 10 10 29.76
11 MOGM SC 3D21S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac BRAVAR 10 4 27.44
12 MOGM SC 3D32S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac METALOSTRUGAR 10 1 31.24
13 MOGM SC 3E16S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac ELEKTROMEHANIČAR ZA MAŠINE I OPREMU 15 10 27.80
14 MOGM SC 3E17S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE 15 11 25.36
15 MOGM SC 4A12S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU 30 17 30.76
16 MOGM SC 4E08S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA 30 27 35.12
17 MOGM SC 4E26S Tehnička škola "Jovan Žujović", Gornji Milanovac TEHNIČAR MEHATRONIKE - OGLED 24 24 40.64 
           
1 RSKR SB 3K06S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo TRGOVAC 30 30 34.64
2 RSKR SB 4K02S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo TRGOVINSKI TEHNIČAR 30 30 79.88 ***
3 RSKR SB 4L01S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo EKONOMSKI TEHNIČAR 60 60 87.06 ***
4 RSKR SB 4L09S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo POSLOVNI ADMINISTRATOR - OGLED 24 25 93.50 ***
5 RSKR SB 4L12S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo SLUŽBENIK OSIGURANJA - OGLED 24 24 86.84 ***
6 RSKR SB 4L13S Ekonomsko-trgovinska škola, Kraljevo KOMERCIJALISTA - OGLED 24 24 85.00 ***
7 RSKR SE 3E14S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo AUTOELEKTRIČAR 15 16 31.56
8 RSKR SE 3E17S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo ELEKTROMEHANIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE 15 15 32.92
9 RSKR SE 3E18S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENjA 30 20 28.80
10 RSKR SE 3I11S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo VOZAČ MOTORNIH VOZILA 30 28 26.40
11 RSKR SE 4E03S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE 30 30 54.64 ***
12 RSKR SE 4E04S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE 30 30 50.70 ***
13 RSKR SE 4E08S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA 30 30 72.44 ***
14 RSKR SE 4I01S Elektro-saobraćajna škola "Nikola Tesla", Kraljevo TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 60 60 58.88 ***
15 RSKR AA 00107 Gimnazija, Kraljevo OBDARENI U MATEMATIČKOJ GIMNAZIJI 20 20 0.00
16 RSKR AA 00108 Gimnazija, Kraljevo OBDARENI UČENICI U FILOLOŠKOJ GIMNAZIJI - ENGLESKI JEZIK 24 24 0.00
17 RSKR GA 4R01S Gimnazija, Kraljevo DRUŠTVENO JEZIČKI SMER 90 90 67.10 ***
18 RSKR GA 4R03S Gimnazija, Kraljevo OPŠTI TIP 30 30 76.68 ***
19 RSKR GA 4R04S Gimnazija, Kraljevo PRIRODNO MATEMATIČKI SMER 60 60 79.28 ***
20 RSKR SD 3D19S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo AUTOLIMAR 15 7 27.80
21 RSKR SD 3D20S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo AUTOMEHANIČAR 30 29
27.04
22 RSKR SD 3D21S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo BRAVAR 10 1 27.40
23 RSKR SD 3D24S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo ZAVARIVAČ 15 10 27.40
24 RSKR SD 3D25S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo INSTALATER 10 10 29.44
25 RSKR SD 3D47S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo PRECIZNI MEHANIČAR 10 8 27.44 
26 RSKR SD 3D50S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo OPERATER MAŠINSKE OBRADE - OGLED 20 6 27.40
27 RSKR SD 4D06S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo MAŠINSKI TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE 90 85 32.12
28 RSKR SD 4D13S Mašinska tehnička škola "14. oktobar", Kraljevo TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 60 60 46.46
29 RSKR SC 4O02S Medicinska škola, Kraljevo ZUBNI TEHNIČAR 30 30 82.56 ***
30 RSKR SC 4O05S Medicinska škola, Kraljevo MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR 30 30 87.00 ***
31 RSKR SC 4O06S Medicinska škola, Kraljevo PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR 30 30 84.28 ***
32 RSKR SC 4O08S Medicinska škola, Kraljevo STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR 30 30 76.22 ***
33 RSKR SC 4O09S Medicinska škola, Kraljevo FARMACEUTSKI TEHNIČAR 30 30 98.00 ***
34 RSKR AA 00109 Muzička škola 'Stevan Mokranjac', Kraljevo MUZIČKI SARADNIK 10 10 0.00
35 RSKR AA 00110 Muzička škola 'Stevan Mokranjac', Kraljevo MUZIČKI IZVOĐAČ 25 25 0.00
36 RSKR AA 00200 Muzička škola 'Stevan Mokranjac', Kraljevo MUZIČKI SARADNIK - ETNOMUZIKOLOG 10 10 0.00
37 RSKR SF 3A19S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo CVEĆAR - VRTLAR 30 14 26.00
38 RSKR SF 3A23S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo PEKAR - OGLED 20 20 24.00
39 RSKR SF 3A28S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo MESAR - OGLED 20 19 27.00
40 RSKR SF 4A03S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR - OGLED 20 20 63.14
41 RSKR SF 4A05S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo TEHNIČAR HORTIKULTURE 30 30 60.08
42 RSKR SF 4A07S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo VETERINARSKI TEHNIČAR - OGLED 20 20 59.72 ***
43 RSKR SF 4A09S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo PREHRAMBENI TEHNIČAR 30 30 56.22 ***
44 RSKR SF 4F34S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 30 30 72.90 ***
45 RSKR SF 4F35S Poljoprivredno-hemijska škola "Dr Đorđe Radić", Kraljevo TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU 30 30 64.50 ***
46 RSKR SG 3B08S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo ŠUMAR 30 28 28.44
47 RSKR SG 3B16S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo STOLAR - OGLED 20 5
28.08
48 RSKR SG 3B17S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo TAPETAR - DEKORATER - OGLED 20 2 30.24
49 RSKR SG 4B01S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo TEHNIČAR ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU 30 30 63.08 ***
50 RSKR SG 4B02S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo ŠUMARSKI TEHNIČAR 60 60 53.26 ***
51 RSKR SG 4B05S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo TEHNIČAR ZA FINALNU OBRADU DRVETA 30 30 35.62
52 RSKR SG 4B19S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO - OGLED 20 20 54.46 ***
53 RSKR SG 4H02S Šumarska škola sa domom učenika, Kraljevo GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNjU 30 30 66.64 ***
54 RSKR AA 00111 Umetnička škola u Kraljevu, Kraljevo LIKOVNI TEHNIČAR 10 10 0.00
55 RSKR AA 00113 Umetnička škola u Kraljevu, Kraljevo TEHNIČAR DIZAJNA GRAFIKE 10 10 0.00
56 RSKR AA 00114 Umetnička škola u Kraljevu, Kraljevo TEHNIČAR ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU 21 21 0.00 
           
1 SUKN SA 3K06S Srednja škola, Knić TRGOVAC 30 16 25.72
2 SUKN SA 4L01S Srednja škola, Knić EKONOMSKI TEHNIČAR 30 30 56.06 ***