Ministarstvo prosvete 
Obrazac 9
PRIVREMENA RANG LISTA
po ukupnom broju bodova na kvalifikacionom ispitu
NAZIV ŠKOLE:"Tatomir Anđelić" Mrčajevci               ŠIFRA ŠKOLE:MOCA 08
IMAJU PREDNOST PRI UPISU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Gavrilović Miloš 151026 15-111 17 15-019 20 37
2 Radovanović Boban 692653 15-101 16,5 15-013 20 36,5
3 Pumpalović Jovana 148857 15-089 15,5 15-059 20 35,5
4 Adžemović Lazar 471232 15-063 14,5 15-044 17 31,5
5 Milosavljević Saša 661277 15-077 12,5 15-060 19 31,5
6 Aleksandrić Ljubica 670132 15-075 13,5 15-034 17 30,5
7 Gvozdenović Vesna 124116 15-110 11,5 15-030 19 30,5
8 Stanišić Stefan 633114 15-092 12,5 15-012 18 30,5
9 Jevđenijević Aleksandra 352200 15-116 12,5 15-029 18 30,5
10 Radovanović Stefan 532433 15-102 15 15-008 14,5 29,5
11 Radojičić Saša 506206 15-096 9 15-011 19 28
12 Spasović Marijana 419203 15-103 12 15-002 15 27
13 Radivojević Suzana 392866 15-079 14,5 15-052 12 26,5
14 Ljubičić Tamara 537747 15-122 10 15-025 16 26
15 Dragutinović Milica 948350 15-119 9,5 15-028 16 25,5
16 Marić Stefan 547558 15-115 10,5 15-017 15 25,5
17 Grbić Đorđe 332609 15-112 9,5 15-018 14,5 24
18 Biserčić Teodora 770040 15-076 10 15-043 13,5 23,5
19 Pumpalović Bojana 899141 15-080 8 15-048 15 23
20 Vranić Isidora 682694 15-114 6,5 15-024 16,5 23
21 Vučković Violeta 430387 15-108 9,5 15-031 13,5 23
22 Milićević Marijana 139077 15-086 10 15-050 12 22
23 Milošević Nevena 778185 15-78 8,5 15-061 13,5 22
24 Pumpalović Nikola 196447 15-082 11 15-057 11 22
25 Tanasković Milica 772791 15-098 7 15-007 13,5 20,5
26 Veličković Aleksandar 318709 15-064 9,5 15-038 10,5 20
27 Ilić Milica 484421 15-117 9,5 15-027 9,5 19
28 Dačović Kristina 149021 15-109 7,5 15-020 10,5 18
29 Lekić Marko 250521 15-118 8,5 15-023 9,5 18
30 Veličković Vera 267784 15-069 7,5 15-035 10,5 18
31 Aleksandrić Marko 401328 15-068 7 15-041 9,5 16,5
32 Srnić Suzana 790459 15-107 8 15-014 8,5 16,5
33 Glavinić Snežana 480645 15-113 7 15-022 9 16
34 Adamović Katarina 800189 15-074 5 15-033 10,5 15,5
35 Adžemović Stefan 204199 15-067 7 15-037 7,5 14,5
36 Radosavljević Marko 639247 15-095 6,5 15-004 8 14,5
37 Kuč Marijana 688187 15-121 5,5 15-026 6,5 12
38 Petrović Stana 917043 15-085 6,5 15-047 5,5 12
39 Ćosić Emilija 394692 15-100 5 15-005 6,5 11,5
40 Ljubičić Stefan 379298 15-120 6,5 15-021 5 11,5
41 Stevanović Nikola 678430 15-097 5 15-003 6 11
STIČU PRAVO NA UPIS U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE,UKOLIKO NE BUDE DOVOLJNO ONIH SA 5 I VIŠE POENA PO PREDMETU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Milošević Srđan 556737 15-087 2 15-051 15,5 17,5
2 Nedović Ivana 710321 15-090 4 15-054 12 16
3 Milosavljević Nikola 611915 15-084 3 15-053 12 15
4 Simović Aleksandar 919235 15-106 11 15-015 4 15
5 Aleksandrić Bojana 556015 15-073 4,5 15-045 9,5 14
6 Popović Marina 315713 15-081 4,5 15-049 8 12,5
7 Čekanović Milivoje 629412 15-094 3,5 15-006 7 10,5
8 Veskovski Jovana 109838 15-071 6,5 15-036 4 10,5
9 Aleksandrić Marijana 758961 15-062 3,5 15-39 6,5 10
10 Baralić Nikola 164851 15-070 4 15-032 5,5 9,5
11 Stojanović Nemanja 444501 15-104 3 15-016 6,5 9,5
12 Nešović Slobodan 249351 15-083 3 15-056 5,5 8,5
13 Rakić Lazar 124061 15-099 3 15-010 5,5 8,5
14 Radivojević Miloš 283888 15-088 1 15-058 5,5 6,5
15 Vidojević Darko 505047 15-072 1,5 15-042 4 5,5
16 Stojić Marko 656357 15-093 3 15-001 2 5
17 Vidojević Jelena 319419 15-105 1 15-009 1,5 2,5
NISU STEKLI PRAVO UPISA U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE:
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Vranić Dragana 238724 15-066 0,5 15-040 3 3,5
2 Blažović Dušica 302336 15-065 0,5 15-046 1 1,5
3 Radmilac Aleksandar 627855 15-091 0 15-055 1,5 1,5
M.P. Predsednik školske upisne komisije:
__________________________________________
(Čvorović Dragoljub)