OŠ "Tatomir Anđelić" Mrčajevci - Spisak osmaka - 2008.
Red. Br. Razr. Od. JMBG Prezime Ime Šifra ućenika Otac Broj mat. knj. (X)
1 8 3          2409993787828 Adamović Katarina 800189 Goran 561
2 8 2          0808993782812 Adžemović Lazar 471232  Dejan 492
3 8 2          1911993782846 Adžemović Stefan 204199 Radojica 493
4 8 3          2307993787839 Aleksandrić Bojana 556015 Milan 489
5 8 2          2204993787835 Aleksandrić Ljubica 670132 Dobrosav 540
6 8 3          0906993787824 Aleksandrić Marijana 758961 Milenko 490
7 8 2          1007993782821 Aleksandrić Marko 401328 Boban 491
8 8 3          2211993782848 Baralić Nikola 164851 Milorad 562
9 8 1          2311993787828 Biserčić Teodora 770040 Dragan 563
10 8 1          2901993787838 Blažović Dušica 302336 Mirko 494
11 8 1          0508993782827 Čekanović Milivoje 629412 Žarko 590
12 8 2          2510993787812 Ćosić Emilija 394692 Dejan 579
13 8 1          2706993787822 Cvetković Jelena 648183 Zdravko
14 8 2          0711993787829 Dačović Kristina 149021 Vladimir 566
15 8 2          0301993787825 Dragutinović Milica 948350 Vitomir 544
16 8 2          2711993782824 Đukanović Ivan 901579 Rodoljub 471
17 8 2          2711993787818 Đukanović Ivana 205522 Rodoljub 472
18 8 1          0102993782871 Filipović Dušan 123027 Radoš 580
19 8 1          2109993791015 Gavrilović Miloš 151026 Radovan 565
20 8 2          2511993787827 Glavinić Snežana 480645 Aleksandar 508
21 8 1          2105993782819 Grbić Đorđe 332609  Predrag 509
22 8 1          1508993787814 Gvozdenović Ružica 850178 Radojko 542
23 8 2          0206993787814 Gvozdenović Vesna 124116 Dobrosav 498
24 8 1          2403993487826 Ilić Milica 484421 Zoran 567
25 8 1          0806993787854 Jevđenijević Aleksandra 352200 Milisav 568
26 8 2          1108993782822 Jovović Miloš 521599  Ratko 495
27 8 1          0307993787831 Kovačević Ruža 532012 Mirko 545
28 8 1          0609993787811 Kuč Marijana 688187 Stanka 496
29 8 3          0907993782810 Kuzmanović Marko 400661 Milenko 569
30 8 2          2403993782844 Lekić Marko 250521 Miloljub 570
31 8 3          2207993777049 Ljaljaj Ivana 411342 Petar 635
32 8 3          1108993782814 LJubičić Stefan 379298 Miloljub 583
33 8 3          2108993787836 Ljubičić Tamara 537747 Aleksandar 571
34 8 1          1909993782817 Marić Bojan 156394 Milan 483
35 8 1          0407993782834 Marić Stefan 547558 Nikola 485
36 8 2          0502993787839 Marković Slađana 329335 Miloljub 473
37 8 1          0906993787832 Milićević Marijana 139077 Momir 547
38 8 2          2112992782811 Milosavljević Nikola 611915 Miodrag 548
39 8 2          2101993782864 Milosavljević Saša 661277 Mihailo 549
40 8 1          1806993787815 Milošević Nevena 778185 Milan 572
41 8 2          1008993782828 Milošević Srđan 556737 Radenko 511
42 8 2          2801993787817 Nedović Ivana 710321 Dobriša 550
43 8 3          1308993782821 Nešović  Slobodan 249351 Vojislav 512
44 8 2          1511993934699 Novović Aleksandar 245208 Dušan 539
45 8 2          0611992782810 Ojdanić Velibor 358657 Rade 573
46 8 3          2808993782828 Pavić Mihailo 114539 Dragiša 574
47 8 1          2809993787834 Petrović Stana 917043 Vojislav 584
48 8 3          0703994939735 Popović Marina 315713 Dragoslav 558
49 8 3          2806993939627 Pumpalović Bojana 899141 Dragiša 636
50 8 3          0810993787835 Pumpalović Jovana 148857 Miroslav 513
51 8 3          0205993934993 Pumpalović  Nikola 196447 Marinko 610
52 8 2          2311993782818 Radivojević Miloš 283888 Svetlan 575
53 8 1          1206993787826 Radivojević Suzana 392866 Radivoje 551
54 8 1          1105993782823 Radmilac  Aleksandar 627855 Sreten 514
55 8 3          2209993782827 Radojičić Saša 506206 Slobodan 552
56 8 2          2205993787815 Radosavljević Jelena 916360 Radomir 499
57 8 3          2412993782819 Radosavljević Marko 639247 Milomir 500
58 8 3          2208993782820 Radovanović Boban 692653 Dejan 585
59 8 3          1408993782826 Radovanović Stefan 532433 Ljubiša 586
60 8 1          0709993782830 Rakić Lazar 124061 Dragan 553
61 8 1          1707993782823 Ranković Ilija 963841 Miloš 515
62 8 2          2809993787818 Ristović Dušica 328887 Milan 587
63 8 3          2109993782814 Savić Siniša 367851 Ratko 516
64 8 3          1207993787814 Simić Marina 224949 Ljubisav 554
65 8 3          2611993782838 Simović Aleksandar 919235 Antonije 555
66 8 2          1204993785049 Spasović Marijana 419203 Aleksandar 589
67 8 2          2710993782828 Sretenović Radovan 600786 Zoran 517
68 8 2          0806993787838 Srnić Suzana 790459 Zoran 477
69 8 3          1701993782825 Stanišić Stefan 633114 Radoslav 486
70 8 3          2201993782826 Stevanović Nikola 678430 Dragan 518
71 8 1          1609993782821 Stojanović Nemanja 444501 Dragan 556
72 8 3          2909993782837 Stojić Dragan 622432 Jezdimir 501
73 8 1          2305993782834 Stojić Marko 656357 Mihailo 502
74 8 2          2210993782817 Tanasković Mihailo 752598 Radisav 578
75 8 3          1905993787848 Tanasković Milica 772791 Miodrag 577
76 8 1          2407993934976 Tomić Vaso 350643 Rade 557
77 8 2          0501993782814 Veličković Aleksandar 318709 Milan 564
78 8 1          2903993795035 Veličković Vera 267784 Milorad 692
79 8 1          2001993787810 Veskovski Jovana 109838 Dragan 504
80 8 1          1510993782833 Vidojević Darko 505047 Dušan 581
81 8 1          3009993787815 Vidojević Jelena 319419 Zoran 582
82 8 3          2402993787823 Vranić Dragana 238724 Dmitar 505
83 8 2          1305993787816 Vranić Isidora 682694 Milija 506
84 8 2          1805993787827 Vučković Violeta 430387 Slavoljub 541