MALI SAVETI ZA POLAGANJE KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJU SKOLU

 

Mali saveti za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole

I, naravno, budi optimista!


 

КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2007 /2008 . ГОДИНЕ

Основна школа
„Татомир Анђелић“
МРЧАЈЕВЦИ

 

КЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ОСМАКА

- 3 – 15. 06. 2008.
Пријављивање ученика за квалификациони испит (код секретара школе)

-13. 06. 2008. (петак)
            Подела сведочанстава:
            10,00:  VIII-1
            11,00:  VIII-2
            12,00:  VIII-3

- 18. 06. 2008. (среда)
            Полагање квалификационог испита из српског језика

- 19. 06. 2008. (четвртак)
            Полагање квалификационог испита из математике

- 21. 06. 2008.
            Прелиминарни резултати квалификационог испита

- 25. 06. 2008.
            Објављивање коначних резултата квалификационог испита

- 26. и 27. 06.
            Попуњавање и предаја листа жеља

- 5-8. јул 2008.
            Распоред и упис ученика по средњим школама, први уписни круг

- 9. јул 2008.
            Попуњавање и предаја листа жеља, други уписни круг

- 11. јул 2008.
            Распоред и упис ученика по средњим школама, други уписни круг

_____________________________________BODOVANJE

KAKO IZRACUNATI SVOJE BODOVE

Mnogi učenici, a samim tim ni roditelji nisu upoznati kako se vrši obračun bodova u dosadašnjem školovanju. Da bi ste bili upućeni kako se vrši bodovanje uspeha u osnovnoj školi, sačinili smo tabelu koja će prikazati kako se izračunava broj bodova. Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuju se tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII, i VII razreda osnovne škole i pomnože se sa brojem 4/četiri/. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve dacimale.

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da osvoji najviše 60 bodova

Primer

Red. br.

Razred

Uspeh

1.

VI

4,01

2.

VII

4,83

3.

VIII

4,98

Ukupno

13,28

Ukupan zbir koji si dobio pomnoži sa brojem 4 i dobićes 53,12 boda.

Kvalifikacioni ispit se polaže u školi u kojoj si završio osmi razred.

Na kvalifikacionom ispitu možes da osvojiš maksimalno 40 bodova odnosno najvcise 20 bodova po predmetu.

Da bi položio kvalifikacioni ispit potrebno je da osvojiš najmanje 1bod iz matematike i 1 bod iz srpskog jezika odnosno maternjeg jezika.

Primer:

Bodovi na uspeh od VI do VIII razreda

Kvalifikacioni ispit iz srpskog

Kvalifikacioni ispit iz matematke

UKUPNO BODOVA

53,12

16

13

82,12

Na osnovu ukupnog broja bodova po svim osnovama koji se vrednuju za upis dobija se jednistvena rang lista.

Po dobijanju rang liste možes izraziti najviše petnaest želja za dalje školovanje. U listu želja upisuje se sve onako kako je napisano u Konkursu.

Takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije, bodovanje sa takmičenja će se računati kao u narednom pasusu.

Poseban broj bodova se dobija ako je učenik učestovovao na takmičenjima u VIII razredu i na tim takmičenjima osvojio jedno od prva tri mesta /u bodovanje se ne računaju takmičenja koja su na školskom, opštinskom i gradskom, odnosno regionalnom nivou/.

Nivo takmičenja

I mesto

II mesto

III mesto

Medjunarodno takmičenje

bodova

bodova

bodova

Savezno takmičenje

bodova

bodova

boda

Republicko takmičenje

boda

boda

bod

Ukoliko veći broj učenika od broja predvidjenog za upis ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju sledeći kandidati:

-Nosioci diplome 'Vuk Karadzić'

-Učenici koji su osvojili veći broj bodova na navedenim takmičenjima

Učenici koji imaju veći ukupan broj bodova na kvalifikacionom ispitu.

Nadamo se da ti je sad jasnije kako izgleda upis u srednju školu i da ćes se, shodno tome, lakše opredeliti za zanimanje koje ćes izabrati i za školu koju ćes upisati.