MALI SAVETI ZA POLAGANJE KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA UPIS U SREDNJU SKOLU

 

Mali saveti za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole

I, naravno, budi optimista!


 

КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2007 /2008 . ГОДИНЕ

Učenici koji žele da školovanje nastave u gimnazijama i četvorogodišnjim smerovima srednjih stručnih škola za polaganje kvalifikacionog ispita prijavljivaće se u našoj osnovnoj školi od 3. do 15. juna, testiranje iz maternjeg jezika zakazano je za 18. jun (od 10 do 12 časova), a iz matematike za 19. jun. Prvi preliminarni rezultati kvalifikacionog ispita biće poznati 21. juna, a tog dana učenici će moći i da podnose žalbe na te rezultate. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna.

Liste sa po 20 želja za nastavak školovanja učenici će podnositi 27. i 28. juna, zvanične liste želja biće objavljene 3. jula, a raspored primljenih učenika po školama biće poznat 5. jula. Učenici raspoređeni u ovom krugu upisivaće se 5. i 6. jula. Učenici koji ne budu raspoređeni u prvom krugu listu preostalih mesta moći će da vide 6. jula. Posle tri dana, 10. jula, učenici će predavati liste sa željama za upis na neka od preostalih mesta, a 12. jula će biti objavljen njihov konačan raspored po školama. Učenici koji konkurišu za trogodišnja zanimanja upisuju se po istoj dinamici koja važi i za upis u četvorogodišnje škole, samo što ti kandidati ne polažu kvalifikacioni ispit.BODOVANJE

KAKO IZRACUNATI SVOJE BODOVE

Mnogi učenici, a samim tim ni roditelji nisu upoznati kako se vrši obračun bodova u dosadašnjem školovanju. Da bi ste bili upućeni kako se vrši bodovanje uspeha u osnovnoj školi, sačinili smo tabelu koja će prikazati kako se izračunava broj bodova. Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuju se tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII, i VII razreda osnovne škole i pomnože se sa brojem 4/četiri/. Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve dacimale.

Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da osvoji najviše 60 bodova

Primer

Red. br.

Razred

Uspeh

1.

VI

4,01

2.

VII

4,83

3.

VIII

4,98

Ukupno

13,28

Ukupan zbir koji si dobio pomnoži sa brojem 4 i dobićes 53,12 boda.

Kvalifikacioni ispit se polaže u školi u kojoj si završio osmi razred.

Na kvalifikacionom ispitu možes da osvojiš maksimalno 40 bodova odnosno najvcise 20 bodova po predmetu.

Da bi položio kvalifikacioni ispit potrebno je da osvojiš najmanje 1bod iz matematike i 1 bod iz srpskog jezika odnosno maternjeg jezika.

Primer:

Bodovi na uspeh od VI do VIII razreda

Kvalifikacioni ispit iz srpskog

Kvalifikacioni ispit iz matematke

UKUPNO BODOVA

53,12

16

13

82,12

Na osnovu ukupnog broja bodova po svim osnovama koji se vrednuju za upis dobija se jednistvena rang lista.

Po dobijanju rang liste možes izraziti najviše petnaest želja za dalje školovanje. U listu želja upisuje se sve onako kako je napisano u Konkursu.

Takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije, bodovanje sa takmičenja će se računati kao u narednom pasusu.

Poseban broj bodova se dobija ako je učenik učestovovao na takmičenjima u VIII razredu i na tim takmičenjima osvojio jedno od prva tri mesta /u bodovanje se ne računaju takmičenja koja su na školskom, opštinskom i gradskom, odnosno regionalnom nivou/.

Nivo takmičenja

I mesto

II mesto

III mesto

Medjunarodno takmičenje

bodova

bodova

bodova

Savezno takmičenje

bodova

bodova

boda

Republicko takmičenje

boda

boda

bod

Ukoliko veći broj učenika od broja predvidjenog za upis ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju sledeći kandidati:

-Nosioci diplome 'Vuk Karadzić'

-Učenici koji su osvojili veći broj bodova na navedenim takmičenjima

Učenici koji imaju veći ukupan broj bodova na kvalifikacionom ispitu.

Nadamo se da ti je sad jasnije kako izgleda upis u srednju školu i da ćes se, shodno tome, lakše opredeliti za zanimanje koje ćes izabrati i za školu koju ćes upisati.