Ministarstvo prosvete i sporta
Obrazac 9
PRIVREMENA RANG LISTA
po ukupnom broju bodova na kvalifikacionom ispitu
NAZIV ŠKOLE:"Tatomir Anđelić" Mrčajevci               ŠIFRA ŠKOLE:MOCA 08
IMAJU PREDNOST PRI UPISU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Kuzmanović Dušica 148479 08-056 20 08-042 19.5 39.5
2 Lazović Ana 319054 08-058 20 08-049 19.5 39.5
3 Nektarijević Milica 115977 08-097 13.5 08-021 19 32.5
4 Vidojević Danijela 262553 08-072 15.5 08-040 17 32.5
5 Bakić Jelena 836437 08-074 15.5 08-039 14.5 30
6 Krsmanović Jelena 202696 08-064 13.5 08-051 16.5 30
7 Stojić Jovana 778537 08-101 9.5 08-010 19 28.5
8 Lazarević Katarina 162879 08-057 11.5 08-041 16 27.5
9 Joković Jovana 903750 08-059 13 08-045 14 27
10 Lazović Marko 116108 08-069 11.5 08-055 15.5 27
11 Ašanin Mateja 252746 08-077 17 08-031 8.5 25.5
12 Vidojević Filip 856214 08-071 15.5 08-027 7.5 23
13 Vučićević Nevena 605678 08-083 13 08-033 8 21
14 Petrović Nikola 455058 08-089 7.5 08-025 13 20.5
15 Tresač Katarina 385557 08-102 8.5 08-004 12 20.5
16 Kovačević Jelena 889340 08-063 10.5 08-050 9.5 20
17 Vranešević Jelena 885853 08-078 11.5 08-030 8.5 20
18 Minović Vladimir 307562 08-094 8 08-018 11.5 19.5
19 Anđelić Sandra 571863 08-079 13.5 08-026 5 18.5
20 Banović Dragana 924478 08-073 12 08-034 6.5 18.5
21 Todorović Dušan 626407 08-109 8.5 08-009 9.5 18
22 Ranković Pavle 469553 08-093 8 08-015 9 17
23 Vitorović Ivan 737583 08-076 10.5 08-029 6.5 17
24 Milekić Milka 143297 08-098 5 08-017 11.5 16.5
25 Todosijević Marko 730498 08-107 5 08-007 10 15
26 Tanasković Miloš 286834 08-108 8.5 08-001 5 13.5
27 Milovanović Bojan 345336 08-088 7 08-011 5.5 12.5
28 Šćepović Nikolaj 206882 08-105 6 08-006 5 11
STIČU PRAVO NA UPIS U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE,UKOLIKO NE BUDE DOVOLJNO ONIH SA 5 I VIŠE POENA PO PREDMETU
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Ljubičić Tihomir 151070 08-061 4 08-053 17 21
2 Radosavljević Bojana 646185 08-087 4 08-013 16.5 20.5
3 Vučićević Miloje 744667 08-075 12.5 08-028 4.5 17
4 Stepić Vukica 416508 08-086 1 08-020 13.5 14.5
5 Grabovčić Rumenka 505501 08-082 9.5 08-032 3.5 13
6 Pumpalović Bojan 593915 08-099 3.5 08-019 9 12.5
7 Ljubičić Aleksandar 867978 08-070 1 08-046 10.5 11.5
8 Simović Miloš 350015 08-095 2 08-016 7.5 9.5
9 Tomić Tomislav 244787 08-104 5.5 08-002 4 9.5
10 Veličković Viktor 191566 08-081 7 08-037 2.5 9.5
11 Živković Snežana 540453 08-062 2 08-043 7.5 9.5
12 Belić Ana 865627 08-080 1 08-036 8 9
13 Pjevović Aleksandar 936624 08-092 3 08-023 6 9
14 Salević Aleksandar 895900 08-096 1.5 08-012 7 8.5
15 Nedović Đorđe 558732 08-091 2 08-024 5.5 7.5
16 Belić Valentina 191512 08-106 1 08-008 5.5 6.5
17 Jevtović Miloš 473906 08-060 3.5 08-047 3 6.5
18 Radivojević Milan 214700 08-090 2.5 08-014 3 5.5
19 Đorđević Milica 190888 08-065 1 08-052 3.5 4.5
20 Tomašević Irena 503051 08-103 1 08-003 3.5 4.5
NISU STEKLI PRAVO UPISA U ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLE:
Red. broj Prezime,ime roditelja,ime učenika Šifra učenika Šifra matematika Matematika-bodova Šifra srpski Srpski -bodova Ukupno bodova
1 Marković Snežana 865813 08-068 0 08-048 10.5 10.5
2 Vujošević Nikola 990337 08-084 6.5 08-038 0 6.5
3 Nišavić Milan 883851 08-100 1.5 08-022 0.5 2
4 Kovačević Jasmina 576543 08-066 0.5 08-044 1 1.5
5 Danilović Rade 481679 08-085 1 08-035 0 1
6 Mandić Aleksandra 692321 08-067 0 08-054 0.5 0.5
7 Savić Vukadin 813947 08-110 0 08-005 0.5 0.5
M.P. Predsednik školske upisne komisije:
__________________________________________
(Čvorović Dragoljub)