План активности за упис ученика у средње школе 2010-2011. школске године

_________________________________________________

Планиране су следеће активности за упис ученика у средње школе 2010 - 2011. школске године:

21. и 22. маја Пријављивање за полагање пријемног испита

4. 5. и 6. јуна Пријемни испити за ликовне уметничке школе

3, 4. и 5. јун Пријемни испити у музичким и балетским школама

5. јуна Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима

5. 6. и 7. јуна Пријемни испити у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

Полагање се обавља у школи у којој се ученик жели уписати.

11. јуна Резултати пријемних испита и упис ученика

Од 3. до 15. јуна Пријављивање за квалификационе испите

21. јуна Полагање квалификационог испита из српског језика (матерњег језика)

22. јуна Полагање квалификационог испита из математике

Полагање се врши у матичној основној школи (у којој је ученик и завршио осми разред)

28. јуна Резултати квалификационих испита

7. јули Први уписни круг

12. јули Други уписни круг