ПРЕТХОДНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ (oд 1952.)

Преузми списак претходних генерација (oд 1952.)


САДАШЊА ГЕНЕРАЦИЈА
(школска 2017/2018. година)

Пети разред

V-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Бован Славица

V-2

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Савић Марија

 

     

Шести разред :

VI-1

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Каличанин Оливера

VI-2

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Обрадовић Вучићевић Весна

VI-3

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Радић Биљана

Седми разред :

VII-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Зоћевић Радован

VII-2

Списак одељења

Одељењскистарешина:
Пауновић Момчило

VII-3

Списак одељења

Одељењски старешина:
Игњић Душан

Осми разред:

VIII-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Лазић Драгана

VIII-2

Списак одељења

Одељењски старешинa: Милићевић Жарко

VIII-3

Списак одељења

Одељењски старешина: Стевановић Јасмина

 

ВРХ СТРАНЕ