ПРЕТХОДНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ (oд 1952.)

Преузми списак претходних генерација (oд 1952.)


САДАШЊА ГЕНЕРАЦИЈА
(школска 2016/2017. година)

Пети разред

V-1

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Каличанин Оливера

V-2

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Обрадовић Вучићевић Весна

V-3

Фотографија
одељења

Списак одељења

Одељењски старешина :
Радић Биљана

Шести разред :

VI-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Зоћевић Радован

VI-2

Списак одељења

Одељењскистарешина:
Пауновић Момчило

VI-3

Списак одељења

Одељењски старешина:
Игњић Душан

Седми разред:

VII-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Лазић Драгана

VII-2

Списак одељења

Одељењски старешинa: Милићевић Жарко

VII-3

Списак одељења

Одељењски старешина: Стевановић Јасмина

Осми разред:

VIII-1

Фотографија одељења

Списак одељења

Одељењски старешина:
Бован Славица

VIII-2

Списак одељења

Одељењски старешина:
Савић Марија

VIII-3

Списак одељења

Одељењски старешина:
Катанић Маја

 

ВРХ СТРАНЕ