ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2017/2018.

Календар такмичења 2018.
Организатори такмичења за Моравички округ

Предмет
Ниво
Место, пласман
Датум
Задаци
Резултати
Српски језик - Граматика
Школско 13. 03. 2018.
Општинско    
Задаци
Резултати
Окружно  
Задаци
Резултати
Српски језик - Књижевна олимпијада
Школско  
28. 02. 2018.
Општинско Ивана Стојановић, VII-1, II место и пласман на окружно
Бојана Весковски, VII-2, II место и пласман на окружно
Оливера Недељковић, VII-2, II место и пласман на окр.
Тања Тодосијевић, VII-1, III место и пласман на окружно
Милош Симеуновић, VIII-1, III место и пласман на окр.
Вања Стојановић, VIII-2, пласман на окружно
10. 03. 2018.
Окружно
 
Задаци
Резултати
    .
Задаци
Резултати
Страни језици
Општинско Милош Симеуновић, VIII-1, III место (енгл.) и пласман
Сара Ђорем, VIII-1, III место (итал.) и пласман на окруж.
3. 03. 2018.
Окружно  
 
Резултати
Историја
Општинско Милена Миловић, VIII-1, II место, пласман на окружно
Дарко Беговић, VI-3, III место, пласман на окружно
17. 03. 2018.
Задаци
Окружно    
Задаци
Резултати
Републичко       Резултати
Географија
Школско    
Задаци
Општинско Филип Сенић, VII-1, II место
Хелена Видојевић, VII-3, II место
Бојана Весковски, VII-2, II место
Ивана Стојановић, VII-1, II место

Милош Симеуновић, VIII-1, I место
Милена Миловић , VIII-1, I место
Вељко Јеремић, VIII-1, II место
Валентина Јовановић , VIII-2, II место
Вања Стојановић , VIII-2, II место
---------------------------------
Олгица Недељковић , VIII-1, III место

11. 03. 2018.
Задаци
Окружно
 
Резултати
Физика
Општинско Ђорђе Љубичић, VI-1, II место и пласман на окружно 18. 02. 2018.
Окружно    
Задаци
Резултати
Математика
Школско    
Задаци
Општинско Урош Аврамовић, III разред, похвала
Ксенија Вуковић, IV разр. похвала, пласман на окружно
24. 02. 2018.
Окружно    
Задаци
Резултати
Биологија
Општинско   17. 03. 2018.
Задаци
Окружно
 
Задаци
Резултати
Хемија
Општинско Бојана Весковски,VII-2, III место и пласман на окружно 3. 03. 2018.
Окружно  
Техничко и информатичко образовање
Општинско   10. 03. 2018.
Окружно  
Информатика
Општинско  
Окружно