ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2017/2018.

Календар такмичења 2018.
Организатори такмичења за Моравички округ

Предмет
Ниво
Место, пласман
Датум
Задаци
Резултати
Српски језик - Граматика
Школско 13. 03. 2018.
Општинско Андријана Станушић, VI-3, III место, пласман на окруж.
Милош Симеуновић, VIII-1, III место, пласман на окруж.
Бојана Весковски, VII-2, III место
Алекса Грбић, VII-3, III место
Анђела Лукић, VI-1, III место
24. 03. 2018.
Окружно Милош Симеуновић, VIII-1, II место,
29. 04. 2018.
Републичко   26. 05. 2018.
Резултати
Српски језик - Књижевна олимпијада
Школско  
28. 02. 2018.
Општинско Ивана Стојановић, VII-1, II место и пласман на окружно
Бојана Весковски, VII-2, II место и пласман на окружно
Оливера Недељковић, VII-2, II место и пласман на окр.
Тања Тодосијевић, VII-1, III место и пласман на окружно
Милош Симеуновић, VIII-1, III место и пласман на окр.
Вања Стојановић, VIII-2, пласман на окружно
10. 03. 2018.
Окружно
Ивана Стојановић, VII-1, I место и пласман на републич.
Оливера Недељковић, VII-2, II место и пласман на реп.
Бојана Весковски, VII-2, II место
15. 04. 2018.
Републичко   12. 04. 2018.
Страни језици
Општинско Милош Симеуновић, VIII-1, III место (енгл.) и пласман
Сара Ђорем, VIII-1, III место (итал.) и пласман на окруж.
3. 03. 2018.
Окружно  
25. 03. 2018.
 
Историја
Општинско Милена Миловић, VIII-1, II место, пласман на окружно
Дарко Беговић, VI-3, III место, пласман на окружно
17. 03. 2018.
Задаци
Окружно Милена Миловић, VIII-1, III место, пласман на републ. 22. 04. 2018.
Задаци
Републичко   19. 05. 2018.  
Географија
Школско    
Задаци
Општинско Филип Сенић, VII-1, II место
Хелена Видојевић, VII-3, II место
Бојана Весковски, VII-2, II место
Ивана Стојановић, VII-1, II место

Милош Симеуновић, VIII-1, I место
Милена Миловић , VIII-1, I место
Вељко Јеремић, VIII-1, II место
Валентина Јовановић , VIII-2, II место
Вања Стојановић , VIII-2, II место
---------------------------------
Олгица Недељковић , VIII-1, III место

11. 03. 2018.
Задаци
Окружно Милош Симеуновић, VIII-1, I место, пласман на републ.
Хелена Видојевић, VII-3, III место    Вања Стојановић , VIII-2, II место
Бојана Весковски, VII-2, III место     Вељко Јеремић, VIII-1, III место
Ивана Стојановић, VII-1, III место
    Милена Миловић , VIII-1, III место
28. 04. 2018.
Задаци
  Републичко   20. 05. 2018.
Физика
Општинско Ђорђе Љубичић, VI-1, II место и пласман на окружно 18. 02. 2018.
Окружно    
Задаци
Резултати
Математика
Школско    
Задаци
Општинско Урош Аврамовић, III разред, похвала
Ксенија Вуковић, IV разр. похвала, пласман на окружно
24. 02. 2018.
Окружно Ксенија Вуковић, IV разред, III место 25. 03. 2018.
Биологија
Општинско Ђорђе Љубичић,VI-1, I место и пласман на окружно
Лука Милинковић, VI-2, II место и пласман на окружно
Алекса Грбић,VII-3, II место и пласман на окружно
Милош Симеуновић, VIII-1, II место и пласман
Пјевовић Лука, VIII-3, III место
Теодора Ратковић, VII-3, III место
Ивана Стојановић,VII-1, III место
Аврам Лукић,V-1, III место
17. 03. 2018.
Задаци
Окружно Алекса Грбић,VII-3, I место и пласман на републичко
Ђорђе Љубичић,VI-1, II место
Лука Милинковић, VI-2, III место
Милош Симеуновић, VIII-1, III место

21. 04. 2018.
Задаци
  Републичко   27. 05. 2018.   Резултати
Хемија
Општинско Бојана Весковски,VII-2, III место и пласман на окружно 3. 03. 2018.
Окружно  
22. 04. 2018.
Техничко и информатичко образовање
Општинско   10. 03. 2018.
Окружно  
22. 04. 2018.
Информатика
Општинско  
Окружно