ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2016/2017.

Календар такмичења 2017.

Предмет
Ниво
Место, пласман
Датум
Задаци
Резултати
Српски језик - Граматика
Школско  
7. 03. 2017.
Општинско 1. Анђела Лукић, V-1, 2. место, пласман
2. Алекса Грбић, VI-3, 2. место, пласман
3. Софија Ђорем, V-3, 3. место, пласман
4. Бојана Весковски, VI-2, 3. место, пласман
18. 03. 2017.
Окружно 1. Бојана Весковски, VI-2, 2. место;
2. Софија Ђорем, V-3, 3. место;
9. 04. 2017.
Српски језик - Књижевна олимпијада
Школско  
28. 02. 2017.
Општинско 1. Милка Анђелић, VII-2, 2. место, пласман на окружно
2. Милица Мијаиловић, VII-2, 3. место, пласман на окружно
_____ После проширења листе пласман имају и:
3. Маријана Симић, VIII-2
4. Николета Андолшек, VIII-2
5. Александра Беговић, VIII-2
6. Селена Сенић, VIII-3
4. 03. 2017.
Окружно
1. Милица Мијаиловић, VII-2, 2. место, пласман на Републичко
(после спуштања прага пролазности)
1. 04. 2017.
    .
Задаци
Резултати
Страни језици
Општинско 1. Филип Јоксовић, VIII-1, пласман на окружно 25. 02. 2017.
Задаци
Окружно 1. Филип Јоксовић, VIII-1, 2. место, пласман на Републичко
25. 03. 2017.
 
Историја
Општинско 1. Алекса Грбић, VI-3, 3. место, пласман
2. Ивана Стојановић, VI-1, 3. место, пласман
3. Никола Марковић, VII-2, 3. место, пласман
5. 03. 2017.
Задаци
Окружно   23. 04. 2017.
Задаци
Републичко       Резултати
Географија
Школско    
Задаци
Општинско 1. Милош Симеуновић, VII-1, 1. место
2. Никола Марковић, VII-2, 1. место
3. Милица Мијаиловић, VII-2, 2. место
________________________________
4. Вељко Јеремић, VII-1, 3. место
5. Вања Стојановић, VII-2, 3. место
1. Дејан Наћковић, VIII-3, 1. место
2. Селена Сенић, VIII-3, 1. место
3. Александра Беговић, VIII-2, 2. м.
____________________________
4. Ивана Раленац, VIII-3, 3. место
5. Филип Весовић, VIII-3, 3. место
6. Марија Ромић, VIII-3, 3. место
12. 03. 2017.
Задаци
Окружно 1. Дејан Наћковић, VIII-3, 1. место, пласман на Републичко
2. Никола Марковић, VII-2, 2. место
3. Милош Симеуновић, VII-1, 2. место
4. Милица Мијаиловић, VII-2, 3. место
5. Александра Беговић, VIII-2, 3. место
6. Селена Сенић, VIII-3, 3. место

26. 03. 2017.
Физика
Општинско 1. Милош Симеуновић, VII-1, III место, пласман на окружно;
2. Алекса Грбић, VI-3, III место, пласман на окружно
19. 02. 2017.
Окружно 1. Алекса Грбић, VI-3, III место 11. 03. 2017.
Задаци
Математика
Школско    
Задаци
Општинско 1. Тамара Ратковић, IV разред, 3. место
2. Аврам Лукић, IV разред, 3. место
 
Задаци
Окружно    
Задаци
Резултати
Биологија
Општинско

1. Алекса Грбић, VI-3, 1. место, директан пласман
2. Лука Милинковић, V-2, 1. место, директан пласман
3. Милош Симеуновић, VII-1, 1. место, директан пласман
4. Ђорђе Љубичић, V-1, 2. место
5. Ивана Стојановић, VI-1, 2. место
6. Милица Мијаиловић, VII-2, 2. место, пласман
7. Лука Пјевовић, VII-3, 2. место, пласман
8. Јована Цветковић, VI-2, 3. место
9. Филип Јоксовић, VIII-1, 3. место

5. 03. 2017.
Задаци
Окружно 1. Алекса Грбић, VI-3, 1. место
2. Лука Пјевовић, VII-3, 2. место
3. Милица Мијаиловић, VII-2, 2. место
4. Милош Симеуновић, VII-1, 2. место
5. Лука Милинковић, V-2, 3. место
22. 04. 2017.
Задаци
Хемија
Општинско    
Окружно  
Техничко и информатичко образовање
Општинско    
Задаци
Резултати
Окружно  
Информатика
Општинско  
Окружно