ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2015/2016.

Календар такмичења 2016.

Предмет
Ниво
Место, пласман
Датум
Задаци
Резултати
Српски језик - Граматика
Школско  
9. 03. 2016 .
Општинско 1. Бојана Весковски, V-2. 1. место, пласман на окружно;
2. Алекса Грбић, V-3, 1. место, пласман на окружно;
3. Теодора Ратковић, V-3, 2. место, пласман на окружно;
4. Александра Беговић, VII-2, 2. место, пласман на окружно;
5. Ана Пејовић, VIII-1 , пласман на основу прошле године;
20. 03. 2016.
Окружно 1. Ана Пејовић, VIII-1, друго место;
2. Алекса Грбић, V-3, треће место;
Српски језик - Књижевна олимпијада
Школско  
25. 02. 2016.
Општинско 1. Ана Пејовић, VIII-1, II место (18), пласман на окружно;
2. Теодора Туловић, VIII-1, II место (18), пласман на окружно;
3. Матеја Јанковић, VIII-1, II место (17), пласман на окружно;
4. Анђела Игњовић, VIII-2,III место (16), пласман на окружно;
5. Маријана Симић, VII-2, III место (16), пласман на окружно;
5. 03. 2016.
Окружно 1. Теодора Туловић, VIII-1,1. место и пласман на републичко;
2. Ана Пејовић, VIII-1, 2. место и пласман на републичко;
3. Анђела Игњовић, VIII-2, 2. место и пласман на републичко;

4. Матеја Јанковић, VIII-1, 2. место;
2. 04. 2016.
Републичко
1. Ана Пејовић, VIII-1, 3. место,
2. Теодора Туловић, VIII-1, 3. место
15. 05. 2016.
Страни језици
Општинско  
20. 02. 2016.
Окружно  
   
Историја
Општинско

1. Теодора Туловић, VIII-1, I место, пласман на окружно;
2. Алекса Грбић, V-3, II место, пласман на окружно;
3. Николета Андолшек, VII-2; II место, пласман на окружно;
4. Никола Марковић, VI-2, III место, пласман на окружно;
4. Дејан Наћковић, VII-3, III место, пласман на окружно;

6. 03. 2016.
Окружно 1. Никола Марковић, VI-2, 1. место
2. Теодора Туловић, VIII-1, 3. место, пласман на републичко;
3. Алекса Грбић, V-3, 3. место

23. 04. 2016.

Задаци
Републичко       Резултати
Географија
Школско  
19. 01. 2016.
Општинско 1. Дејан Наћковић, VII-3, II место, пласман на окружно;
2. Теодора Туловић, VIII-1, III место;
3. Ана Пејовић, VIII-1, III место
13. 03. 2016.
Окружно 1. Дејан Наћковић, VII-3, III место;
2. 04. 2016.
Физика
Општинско 1. Милош Симеуновић, VI-1, III место, пласман на окружно;
2. Филип Јоксовић, VII-1, III место;
13. 03. 2016.
Окружно 1. Милош Симеуновић, VI-1, III место;
10. 04. 2016.
Математика
Школско  
22.01.2016.
Општинско Похвале: - Михаило Мемаровић, Аврам Лукић, III разред;
                - Лука Милинковић, Ђорђе Љубичић, IV разред;
27. 02. 2016.
Окружно Похвала: - Ђорђе Љубичић, IV разред;
19. 03. 2016.
Биологија
Општинско

Због једногласне одлуке свих 22 присутна наставника, 
ТЕСТОВИ НИСУ ПРЕГЛЕДАНИ
(због непримерених тестова узрасту ученика)
Одлуком организатора такмичења сви учесници имају проходност на следећи ниво такмичења;

6. 03. 2016.
Резултати
Окружно 1. Теодора Ратковић, 1. место
2. Алекса Грбић, 2. место
3. Милица Мијаиловић, 2. место
4. Милена Миловић, 2. место
5. Милош Симеуновић, 2. место
6. Филип Јоксовић, 2. место
7. Теодора Туловић, 2. место
8. Бојана Весковски, 3. место
9. Александра Беговић, 3.
10. Ана Пејовић, 3. место
11. Анастасија Видаковић, 3.
9. 04. 2016.
Хемија
Општинско 1. Александра Беговић, VII-2, II место
2. Филип Јоксовић, VII-1, похвала
5. 03. 2016.
Окружно  
Техничко и информатичко образовање
Општинско  
20. 03. 2016.
Окружно  
Информатика
Општинско  
Окружно