ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2012/2013.

- Тестови и решења са школског такмичења из српског језика   21. 02. 2013.


Општинско такмичење из Информатике - програмирање (23. 02. 2013.)
Друго место, без пласмана на окружно:
1. Туловић Теодора V-1

Општинско такмичење из Математике (2. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење су остварили:

1. Сергеј Јевђовић III, (3. место)
2. Стефан Вучковић III, (3. место)
3. Милош Симеуновић III, (3. место)
4. Стеван Јолић, IV (пласман)
5. Анђела Игњовић, V-2, (II место)
_______________________________
Резултати III и IV разред
Резултати V-VIII разред

Општинско такмичење из Српског језика (3. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење су остварили:

1. Сара Лазовић VI-2, III место (18)
2. Aна Пејовић V-1, пласман (17)

______________________________

Тестови са решењима:
Резултати


Општинско такмичење из Биологије (3. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење су остварили:
1. Ана Пејовић, V-1, прво место
2. Јован Јанковић, V-2, друго место
3. Исидор Тошић, VI-1, прво место
4. Петар Љубичић, VI-1, друго место
5. Марко Ракоњац, VI-2, друго место
6. Милица Бошњак, VI-2, друго место
7. Михаило Миловић, VII-1, прво место
8. Богдан Чекеревац, VIII-1, друго место

_____________________________
Осам ученика има ранг трећег места без пласмана на окружно.
Ови ученици су у табелама са резултатима обележени жуто као и ови који имају пласман.
______________________________
Резултати


Општинско такмичење из Хемије (10. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење је остварила:

1. Драгана Ненадовић, VII-2, (III место)
______________________________
Резултати

Општинско такмичење из Енглеског језика (10. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење је остварио:

1. Богдан Чекеревац, VIII-1, (I место)
______________________________


Општинско такмичење из Географије (24. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење су остварили:
1. Милица Александрић, VIII-1, прво место
2. Драгана Недељковић, VIII-1, друго место
3. Александра Јолић, VIII-2, друго место

______________________________

Ранг трећег места, без пласмана:
1. Маријана Грбић, VIII-1
2. Милош Радивојевић, VII-2
3. Тамара Новчић, VII-2


Општинско такмичење из Историје (23. 03. 2013.)
Пласман на окружно такмичење је остварила:
1. Теодора Туловић, V-1, треће место

Окружно такмичење из Енглеског језика (6. 04. 2013.)
Пласман на републичко такмичење је остварио:

1. Богдан Чекеревац, VIII-1, (II место)

Окружно такмичење из Математике (6. 04. 2013.)

1. Анђела Игњовић, V-2, (III место)

Окружно такмичење из Биологије (14. 04. 2013.)
Пласман на републичко такмичење је остварио:

1. Богдан Чекеревац, VIII-1, (II место)
2. Ана Пејовић V-1 ( II место)
3. Јован Јанковић V-2 ( II место)
4. Исидор Тошић VI-1 ( II место)
5. Милица Бошњак VI-2 ( III место)
6. Михаило Миловић VII-1 ( III место)