КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ

 

Предмет

Назив такмичења Нивои Календар одржавања  
 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Такмичење у знању српског језика и језичке културе

школско до краја фебруара 2007.
ошптинско 3. март 2007.
окружно/градско 22. април 2007.
републичко 19. мај 2007. (Тршић)
 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ

Tакмичење у знању српског језика као нематерњег школско до краја фебруара 2007.
ошптинско 31. март 2007.
републичко 26. мај 2007.
  СТРАНИ ЈЕЗИК Такмичење у знању страних језика: -енглески језик - францускијсзик - немачки језик - руски језик школско до половине фебруара 2007.  
ошптинско 24. фебруар 2007.  
окружно/градско 21. март 2007.  
републичко 5. мај 2007.  
  ИСТОРИЈА Такмичење из историје школско до краја фебруара 2007.
ошптинско 10. март 2007.
окружно/градско 31. март 2007.
републичко 12. и 13. мај 2007.
  ГЕОГРАФИЈА Такмичење из географије
школско до краја фебруара 2007.
ошптинско 17. март 2007.
окружно/градско 21. март 2007.
републичко 19. мај 2007.
  МАТЕМАТИКА Такмичење из математике (појединачно)
школско до краја 2006.
ошптинско 10. март 2007.
окружно/градско 21. април 2007.
републичко 19. мај 2007.
  МАТЕМАТИКА Првенство осповних школа -математички турнир (екипно) финале на републичком нивоу 19. мај 2007. године (Београд)
  РАЧУНАРСТВО И ННФОРМАТИКА Такмичење из рачунарства и ннформатнке школско до краја 2006.
ошптинско 3. март 2007.
окружно/градско 17. март 2007.
републичко 28. април 2007.
  ФИЗИКА Такмичење из физике школско до краја јануара 2007.  
ошптинско 11. фебруар 2007.  
окружно/градско 4. март 2007.  
републичко 31. март 2007.  
           
  ХЕМИЈА Такмичење из хемије школско до краја фебруара 2007.  
ошптинско 24. март 2007.  
окружно/градско 14. април 2007.  
републичко 26. и 27. мај 2007. године  
           
  БИОЛОГИЈА Такмичење из биологије школско до средине фебруара 2007.  
ошптинско 3. март 2007.  
окружно/градско 21. април 2007.  
републичко 26. и 27. мај 2007. године  
           
  ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Такмичење из техничког образовања школско до 10. марта 2007  
ошптинско 24. март 2007.  
окружно/градско 21. април 2007.  
републичко 26. мај 2007.  
           
  ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Саобраћајна култура „Шта знаш о саобраћају" школско током марта 2007.  
ошптинско од 31. 3. до 21. 4. 2007.  
окружно/градско  12. мај 2007.  
републичко 1. и 2. јун 2007. године  
           
  ЛИКОВНА КУЛТУРА Смотра ликовног стваралаштва републичка смотра информације о резултатима жирирања достављају се школама почетком 2007.

НАПОМЕНА: Радови остају у власништву Музеја дечјег ликовног стваралаштва, Радове доставити на адресу ОШ „Скадарлија", Француска 26, Београд

 
  МУЗИЧКА КУЛТУРА Такмичење ученика музичких и балетских школа: дисциилине по програму за 2007. годину републичко од 26. марта до 5. априла 2007. године  
           
  МУЗИЧКА КУЛТУРА Фестивал републичко од 7. до 15. маја 2007.  
           
  МУЗИЧКА КУЛТУРА Смотра хорова и оркестара републичко од 25. до 27. маја 2007.