Св.Сава - школска слава - 2009.

Свети Сава, рад М. Пауновића
Јована Нишавић, водитељ програма
ВРХ СТРАНЕ