Јавне набавке малих вредности ОШ Мрчајевци
Правилник о јавним набавкама
2015. година:

Инвентар за нову зграду школе, објављено: 20. 05. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешће
3. Одговор на питање у вези јавне набавке
4. Одговор 2 у вези јавне набавке
5. Продужетак рока за јавну набавку
6. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
7. Решење по Захтеву за заштиту права подносиоца
8. Измена конкурсне документације
9. Продужетак рока за јавну набавку до 8. 07. 2015.
10. Уговор за јавну набавку намештајаНамирнице за ђачку кухињу за 2015. годину, објављено: 16. 04. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешћеЂачка кухиња за 2015. годину, објављено: 20. 03. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешће
Електрична енергија за 2015. годину, објављено: 5. 03. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешћеОгрев за 2015. годину, објављено: 26. 02. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешћеПревоз ученика у 2015. години, објављено: 11. 02. 2015.

1. Конкурсна документација

2. Позив за учешће


Понуда за извођење ђачке екскурзије, објављено: 3. 02. 2015.


1. Конкурсна документација

2. Позив за учешће


2014. година:


Ангажовање персоналног асистента - поновљено, 19. 09. 2014.

1. Конкурсна документација

2. Позив


Превоз ученика

1. Конкурсна документација

2. Превоз ученика за 2014. годину

3. Уговор о превозу


Огрев

1. Конкурсна документација

2. Позив за набавку огрева


Електрична енергија

1. Конкурсна документација

2. ПозивЕлектрична енергија - поновљено

1. Конкурсна документација

2. ПозивЕлектрична енергија - поновљено 2.

1. Конкурсна документација

2. ПозивЕлектрична енергија - поновљено 3.

1. Конкурсна документација

2. ПозивАнгажовање персоналног асистента

1. Конкурсна документација

2. Позив