Екскурзија VI (17. и 18. мај 2010.)
(Ниш)

Више слика на Facebook - ОШ Мрчајевци:
VRH STRANE