В Е С Т И

Савиндан 2017.

10. 11. 2016.
Дан школе 2016.

Публикација школе
2016/2017.


Ликовна колонија
2016.


Завршни испит
2016.


Избор уџбеника
2016.

Такмичења 2016.

Јавне набавке 2016.

Савиндан 2016.

25. 11. 2015.
Отварање нове
школске зграде


Посебан колективни уговор 2015.

Стручно усавршавање - обрасци


Стандарди за крај
обавезног образовања

(са примерима за проверу
знања)