Pripremna nastava osmaka za prijemni

Najveća preokupacija osmaka i njihovih roditelja ovih dana je kvalifikacioni ispit za upis u srednje škole.U celoj situaciji učestvuju i nastavnici , a pogotovu nastavnici srpskog jezika i matematike. Može se slobodno reći da đaci nisu ništa više opterećeniji od nastavnika, već možda i obrnuto.

Nastavnici ove škole rade na pripremi kvalifikacionog ispita još od polovine septemra i to van okvira 40-to časovne radne nedelje i bez materijalne nadoknade.Nedeljno se održava po jedan čas srpskog jezika i matematike vezano za obradu testova koji će biti na kvalifikacionom ispitu za sve zainteresovane učenike. Ako se ovome doda redovna dodatna nastava i sekcije, može se videti kolika je požrtvovanost nastavnika.

Ova tradicija već duži niz godina se neguje u ovoj školi i kada dođe novi nastavnik, prihvata je.Nastavnici sa voljom obavljaju taj posao i dobijaju uvek pohvalu Nastavničkog veća. Retkost je da neki đak ove škole ide na privatne časove za pripremu kvalifikacionog ispita, jer i nema potrebe.Učenici postižu dobre rezultate na prijemnom, dešavalo se da i do 10 % učenika osvoji maksimalan broj poena, iako je obrazovni nivo roditelja u ovoj školi dosta nizak a udaljenost učenika od škole i do 15 km.

Nastavnici i ove godine veruju u rezultate i bez strepnje čekaju kvalifikacioni ispit, kao i učenici.

Dumić Vera, pedagog škole
april 2007.