Brana Crnčević

 

Kad bi meni dali
 jedan dan,
 ja ga ne bih
 potrosio sam.
 Pola dana ja bih
 dao nekom
 ko je dobar,
 a slučajno sam....