ODGOVORI NA IQ TEST

1. 1 sat

2. Da.

3. Šibicu.

4. Svi.

5. Ne postoji novčić od tri dinara.

6. Sat.

7. Probuditi se.

8. 1944. godina.

9. Ne.

10. Ne jer si već mrtav, budući da ti je žena udovica.

11. Potopiće se.

12. Tata.

13. 15 prstiju.

14. Nigde, jer preživeli nisu mrtvi.

15. 1 rodjendan, svoj.

16. Ni jedna, jer na jabuci ne rastu kruške.

17. 22 puta.

18. Ne jer će biti ponoć.

19. Petao ne nosi jaja.

20. Pola jedanaest.

             НА ТЕСТ