Dan škole - 14. 06. 2008.
Prva strana: Svečana akademija - 170 god. škole
Druga strana: Sportska i kulturna dešavanja

Direktor škole pozdravlja prisutne
Naši nosioci diplome "Vuk Karadžić"
Voditeljke programa
Direktor govori o jubileju, 170 god. škole
Na slici desno: Boro Anđelić, sin Tatomira Anđelića, filmski kritičar iz Beograda, zahvaljuje se na pozivu da prisustvuje proslavi
Ispraćaj Stevke Pejović, nastavnice matematike u penziju
Đak generacije, Miloš Gavrilović, VIII-1
   
VRH STRANE
Druga strana