Dan škole - 14.06.2006.

Deo kolektiva na maturskoj večeri 2006.
Odlični učenici VIII-1
Odlični učenici VIII-2
Odlični učenici VIII-3
Mali glumci
Danica Arnautović-đak generacije 2006.
Direktor škole nagrađuje najbolje
Jovanović Natalija -odelj.starešina VIII-1
Milićević Žarko-odelj.starešina VIII-2
Male plesačice
Ispraćaj Cane Radmilac u penziju