РАЗНО - Школска документа
ДОКУМЕНТА
Педагошко психолошка служба
- Правилник о изменама за V разред
2017.

- Правилник за финансирање Установе, август 2015.

- Посебан колективни уговор 2015.

- Реализација ОВ рада-образац
-Упутство за израду школске документације 2014.
- Предлог за Годишњи план рада
- Тумачење ПКУ 2013-2016.
- Упутство о формирању одељења
-
Закон о Основном образовању '13. - Закон о изменама Закона о ОСОВ 2013.
- Правилник о оцењивању 2013.
- Закон о основама система обр. и васп.
-План одељ. старешине од V до VIII

- Адресар ОШ у Србији
- Образовни стандарди 2009.
-Правилник о екскурзијама
- План рада одељењског већа
- Школски програм 2010-14.
-Наставни план и програм од I до VIII
- Критеријуми за описно оцењивање
- Глобални и оперативни планови за све предмете од I до IV разреда
- Правилник о стручном усавршавању 2017.
- Правилник о врсти и степену стручне спреме наставника 2012. -Правилник о вођењу школске евиденције 2013.
- Правилник о вишку запослених
- Питај психолога
(Психолошка секција)

- Дете и рачунар
- Портфолио наставника
- Предлог за Годишњи план рада
- Приручник за планирање стручног усавршавања 2013.
- Документ о вредновању сталног стручног усавршавања 2013.
- Упис првака 2015.

ТАКМИЧЕЊА
ПРОСЛАВЕ
УПИС ОСМАКА
Школска 2004/05.
Школска 2005/06.
Школска 2006/07.
Школска 2007/08.
Школска 2008/09.
Школска 2009/10.
Школска 2010/11.
Школска 2011/12.
Школска 2012/13.
Школска 2013/14.
Школска 2014/15.
Школска 2015/16.
Школска 2016/17.
Школска 2017/18.
Књижевна олимпијада - општинско такмичење - коначни резултати
Св.Сава-2006. Св.Сава-2007.
Св.Сава-2008.
Св.Сава-2009.
Св.Сава 2010.
Св. Сава 2011.
Св. Сава 2012.
Св. Сава 2013.
Св. Сава 2014.
Св. Сава 2015.
Св. Сава 2016.
Св. Сава 2017.
Св. Сава 2018.

Дан школе -2006.
Дан школе -2007.
Дан школе -2008
Дан школе -2009.
Дан школе -2010.
Дан школе -2011.  
Дан школе -2012.
Дан школе - 2013.
Дан школе - 2014.
Дан школе - 2015.
Дан школе - 2016.
Дан школе - 2017.


-Пријемни 2005.
-Пријемни 2006.

-Пријемни 2007.
-Пријемни 2008.
-Пријемни 2009.
- Пријемни 2010.
- Завршни испит 2011.
- Завршни испит 2012.
- Завршни испит 2013.
- Завршни испит 2014.
- Завршни испит 2015.
-
Завршни испит 2016.
-
Завршни испит 2017.
-
Завршни испит 2018.
Распоред, календар...

- Календар такмичења 2018/2019.
-
Распоред часова 2017/2018.
- Календар рада 2018/2019.
- Фонд часова за II циклус
- Преузми II циклус
__________

Петаци 2016
______________________