Informatika

Biologija

Engleski jezik

Fizika

Geografija

Istorija

Matematika 1

Matematika 2

Srpski 1

Srpski 2

Biblioteka

Fiskulturna sala

Likovna kultura

Muzička kultura

Hemija