Предмети и фонд часова у млађим разредима

Ред. број

Назив предмета

I

II

III

IV

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

1

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

3

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

4

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

2

72

5

Свет око нас

2

72

2

72

 

 

 

 

6

Здравствено васпитање

 

 

1

36

 

 

 

 

7

Природа и друштво

 

 

 

 

2

72

 

 

8

Познавање прирада

 

 

 

 

 

 

2

72

9

Познавање друштва

 

 

 

 

 

 

2

72

10

Физичко васпитање

3

108

3

108

3

108

2

72

11

Грађанско васпитање

1

36

1

36

1

36

1

36

12

Верска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

 

Предмети и фонд часова у старијим разредима

Ред. број

Назив предмета

V

VI

VII

VIII

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

Недељни

Годишњи

1

Српски језик

5

180

4

144

4

144

4

136

2

Страни језик

4

144

3

108

2

72

2

68

3

Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

4

Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

5

Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

6

Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

7

Физика

 

 

2

72

2

72

2

68

8

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

9

Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

10

Хемија

 

 

 

 

2

72

2

68

11

Техничко образовање

2

72

2

72

1+1

72

1+1

68

12

Физичко васпитање

3

108

3

108

3

108

3

102

13

Основи информатике и рачунарства

        1 40 2 60

14

Грађанско васпитање

1

36

           

15

Верска настава

1

36